START program za Europske izbore 2019.

Naš program polazi od problema koje hrvatski građani osjećaju najintenzivnije u svakodnevici, a to su nezaposlenost, loš životni standard, disfunkcionalno gospodarstvo te korupcija na visokoj razini. Ovi problemi su uzrok nezadovoljstva i nesigurnosti naših građana.

Zalažemo se za

 • Osnivanje suvremene, dijeljene flote kanadera koja bi mogla brže i učinkovitije gasiti požare
 • ulaganje u osnaživanje civilne zaštite, helikopterskog saniteta i gorskog spašavanja, kao i sredstva za osuvremenjivanje vatrogasnih vozila
 • europska sredstva za razminiranje Hrvatske
 • daljnje obrambeno i sigurnosno zbližavanje europskih država
 • inanciranje razvojne pomoći na žarišnim točkama migracija
 • nadzor malicioznih sadržaja na velikim digitalnim platformama i povlačenje direktive o autorskim pravima
 • zaštitu reproduktivnih prava žena i ljudska prava LGBTIQ osoba
 • Borit ćemo se protiv socijalnog dumpinga i za europsku minimalnu plaću
 • privremeni porez na automatizirani rad u najvećim tvrtkama
 • smanjenje upotrebe pesticida u Europskoj uniji i osnivanje europskog ureda za kvalitetu i sanitarni nadzor
 • ulaganje u razvoj transeuropske mreže ultrabrzih električnih vlakova (cilj nam je da se takvim željeznicama od Splita do Zagreba stigne za sat i pol do dva, a od Osijeka do Zagreba za sat vremena)
 • veću transparentnost na razini EU, veću kontrolu lobiranja, nadzor nad utroškom sredstava iz EU fondova i zabranu stranog financiranja europskih političkih stranaka
 • protiv medijskih monopola u pojedinim zemljama članicama, kao i za izravno financijsko poticanje neovisnih medija od strane EU

Sigurnost čovjeka

Klimatske promjene predstavljaju jednu od najvećih prijetnji ljudskoj sigurnosti. U Hrvatskoj, one su najvidljivije kroz suše i brojne požare koji svakoga ljeta haraju hrvatskom obalom. Klimatolozi predviđaju da će se, čak i ako se globalno zagrijavanje zaustavi na 1.5 stupnjeva Celzijusa, kako je predviđeno Pariškim ugovorom, broj požara i opožarena površina na Mediteranu povećati za 40%.

Zbog toga smatramo da je potrebno bolje se povezati s ostalim mediteranskim zemljama i zajednički se boriti protiv požara koji svakoga ljeta ugrožavaju živote i imovinu. Zalagat ćemo se za osnivanje suvremene, dijeljene flote kanadera koja bi mogla brže i učinkovitije gasiti požare prije nego što nanesu štetu – bilo nadoknadivu ili onu nenadoknadivu. Smatramo da geografski položaj Hrvatske unutar Europske unije idealan za stacioniranje takve flote. Također ćemo se zalagati za ulaganje u osnaživanje civilne zaštite, helikopterskog saniteta i gorskog spašavanja, kao i sredstva za osuvremenjivanje vatrogasnih vozila. 

Druga velika opasnost koju klimatske promjene nose Hrvatskoj leži u porastu razine mora.  Prema predviđanjima UN-a, globalne razine mora do kraja stoljeća mogle bi porasti za čak 76 cm. Zalagat ćemo se za financiranje ekstenzivne studije utjecaja negativnih učinaka na Hrvatsku i druge europske zemlje koje su izložene riziku, kao i mjera zaštite.

Hrvatska je i dalje jedina zemlja članica Europske unije u kojoj i dalje postoje minska polja. Ove, 2019. godine, Hrvatska je trebala biti u potpunosti razminirana, ali nažalost tome nije tako. Prema procjenama Ureda za razminiranje, potrebno je još 460 milijuna eura. U Europskom parlamentu ćemo se zalagati da ta sredstva Hrvatskoj budu osigurana. U 2019. godini dio hrvatskog teritorija je još uvijek miniran – što je sramota cijele Europske unije.

Zbog velikih promjena u odnosima među zemljama članicama NATO-a, posebno odnosa SAD-a prema europskim članicama, podržat ćemo daljnje obrambeno i sigurnosno zbližavanje europskih država, odnosno obrambeno-sigurnosni sporazum zemalja članica EU s Ujedinjenim Kraljevstvom. 

Sigurne granice

Izbjeglička kriza i njezine posljedice naučile su nas vrijednu lekciju o humanosti i političkoj odgovornosti. Također, pokazala nam je ozbiljnost organiziranog kriminala s kojim smo se i ranije suočavali, poput činjenice da je Hrvatska na balkanskoj ruti narkotika, i problema s krijumčarima ljudi. Zbog toga ćemo se zalagati za osnaživanje granica Europske unije i poboljšanje sustava njihova nadzora. Smatramo kako je jedini ispravan i uistinu europski odgovor na nekontrolirane migracije rješavanje problema tamo gdje nastaje, zalagat ćemo se za financiranje razvojne pomoći na žarišnim točkama migracija

Siguran Internet

Populisti i radikali diljem Europe i u Hrvatskoj potpaljivali su strahove građana lažima o izbjeglicama, i na tim strahovima parazitirali. Želimo zaštititi građane od govora mržnje i lažnih vijesti, i zato ćemo zagovarati zakonodavno rješenje u dijalogu sa svim bitnim akterima, pazeći da pritom čuvamo slobodu govora i spriječimo cenzuru. 

Također ćemo se zalagati za nadzor malicioznih sadržaja na velikim digitalnim platformama, kao i transparentnost algoritama koje koriste za prikazivanje sadržaja korisnicima.

Povlačenje direktive o autorskim pravima (copyright direktive zbog izrazito spornih članaka 13. i 11. koji jačaju monopolske pozicije, ali i narušavaju koncept modernog interneta)

Sigurna sloboda pojedinaca

Snažno ćemo se zauzimati za zaštitu reproduktivnih prava žena i ljudska prava LGBTIQ osoba, kao i druge vrijednosti na kojima je EU sagrađena: vladavinu prava, demokraciju, slobodu, jednakost i poštovanje ljudskog dostojanstva – sve kandidatkinje i kandidati potpisali su comeout.eu zakletvu. Za nas, ove stvari nisu pitanja ideologije nego civilizacijskog dosega.

Sigurnost radnica i radnika

Borit ćemo se protiv socijalnog dumpinga – kojim pojedine tvrtke konkurentnost u odnosu na druge ostvaruju praksama koje imaju negativne posljedice po socijalnu sigurnost radnika i gospodarske procese, poput korištenja privremenih ili agencijskih radnika i drugih praksi koje rezultiraju „utrkom prema dnu“ u pogledu plaća i socijalne sigurnosti radnika. Zalagat ćemo se za europsku minimalnu  plaću – minimalnu plaću određenu na razini EU, prilagođenu za svaku zemlju, a koja bi se revidirala jednom godišnje. Želimo da se iz EU fondova još snažnije ulaže u razvoj digitalnih i ostalih potrebnih vještina i zaposlenih i nezaposlenih. 

Stručnjaci procjenjuju da roboti i umjetna inteligencija, koji će moći obavljati sve više kognitivnih i fizičkih poslova, neće dovesti do masovne nezaposlenosti. Ali izvjesno je da će pridonijeti daljnjem rastu nejednakosti između bogatih i visokokvalificiranih, s jedne, i niskokvalificiranih s druge strane. Također je izvjesno da će za pojedine kategorije niskokvalificiranih radnika ove promjene izazvati lomove i dugotrajnu nezaposlenost. Smatramo da ovaj problem može riješiti privremeni porez na automatizirani rad u najvećim tvrtkama, koji bi pojedinim radnicima koji će zbog automatizacije ostati bez posla pomogao ublažiti prilagodbu na novu situaciju, financiranjem njihove prekvalifikacije i dodatnog obrazovanja. (isključivo na EU razini kada se njihov udio u tržištu rada poveća iznad 15%)

Viša kvaliteta života

Stopa oboljelih od raka u EU među najvećima je na svijetu, što je prilično porazno za jednu od najbogatijih svjetskih regija. Zalažemo se za smanjenje upotrebe pesticida u Europskoj uniji na pola današnje razine do 2025. godine. Zbog smanjenja broja tumora u EU i Hrvatskoj, podržat ćemo zabranu glifosata koji se trenutno u poljoprivredi upotrebljavaju kao herbicidi. Osim toga, zalažemo se za jačanje nadzora nad hranom i kvalitetom proizvoda te osnivanje europskog ureda za kvalitetu i sanitarni nadzor. Također, zbog rane detekcije malignih bolesti, zalagat ćemo se i za EU financiranje zdravstvenih pregleda jednom godišnje za sve građane EU.

Također, podržavamo cilj da EU do 2050. ostvari ugljičnu neutralnost, odnosno da u potpunosti neutralizira štetne emisije stakleničkih plinova, te da europska ekonomija nema negativan učinak na klimu. U sklopu tranzicije  na ugljičnu neutralnost, zalagat ćemo se za ulaganje u razvoj transeuropske mreže ultrabrzih električnih vlakova, pri čemu bi posebna sredstva bila izdvojena za razvoj infrastrukture u slabije razvijenim članicama. Cilj nam je da se takvim željeznicama od Splita do Zagreba stigne za sat i pol do dva, a od Osijeka do Zagreba za sat vremena. 

Sigurno tržište

Zbog financiranja tranzicije na ugljično neutralnu ekonomiju do 2050. podržat ćemo stvaranje tzv. klimatske banke, koja bi primjerice poljoprivrednicima koji se moraju prilagoditi novim pravilima olakšala tranziciju osiguranjem lakšeg pristupa financiranju. Zalagat ćemo se za reformu tržišnog natjecanja, odnosno za kažnjavanje ili zabranu poslovanja tvrtki koje ugrožavaju sigurnost, strateške interese ili temeljne vrijednosti EU, primjerice ozbiljnim kršenjem ekoloških standarda i pravila o zaštiti osobnih podataka ili protuzakonitim izbjegavanjem plaćanja poreza. Borit ćemo se i za stvaranje venture capital fonda za startupe, kako bi male, propulzivne tvrtke koje imaju potencijal za brzi rast imale bolji pristup financiranju i kapitalu te smanjile rizik. Podržat ćemo i ranije predloženi europski digitalni porez koji bi osigurao da najveće online platforme i servisi plaćaju primjeren iznos, koji bi se isplaćivao državama članicama proporcionalno zaradi koju te platforme ostvare u pojedinoj zemlji. Također, podržat ćemo prijedlog po kojem bi europski ponuđači imali prednost kod javnih nabava u zemljama članicama. Tako bi europski ponuđači primjerice imali prednost prilikom nabave novih vojnih zrakoplova ili kod velikih infrastrukturnih projekata poput Pelješkog mosta.

Jačanje pozicija borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

Borit ćemo se za veću transparentnost na razini EU, kao i za učinkovitiji sustav provjere imovinskog stanja EU dužnosnika poput zastupnika u Europskom parlamentu. Zalagat ćemo se i za međudržavni sporazum o transparentnosti i suradnji u provjeri imovinskog stanja dužnosnika u zemljama članicama, poput zastupnika u Hrvatskom saboru, kako se eventualna nezakonito stečena sredstva ne bi skrivala na tajnim računima u drugim zemljama članicama. 

Borit ćemo se za veću kontrola lobiranja u Europskom parlamentu – donošenjem obvezujućeg registra lobista te etičkog kodeksa za europske zastupnike.

Zalagat ćemo se i za stvaranje tzv. europskog osigurača demokracije – mehanizma, odnosno institucije koja bi, kao i u proceduri makroekonomskih neravnoteža, osiguravala da pojedina zemlja članica koja je pod prismotrom održava utvrđenu europsku razinu vladavine prava, neovisnog pravosuđa, trodiobe vlasti, zaštite ljudskih prava i slobode medija.

Želimo povećati i nadzor nad utroškom sredstava iz EU fondova, a ne da pojedinci i tvrtke primjerice dobiju poljoprivredne poticaje za sadnju određene poljoprivredne kulture, koje naposljetku ne utroše u namjenu za koju su ih dobili.

Zalagat ćemo se i za zabranu stranog financiranja europskih političkih stranaka, kako se treće zemlje koje potencijalno imaju neprijateljske namjere ne bi miješale u europske demokratske procese. Također, borit ćemo se za postavljanje jasnijih standarda za transparentnost političkog online oglašavanja.

Kako bi osigurali da se glas građana glasnije čuje, zahtijevat ćemo da se dio proračuna EU otvori za participativno budžetiranje – sudjelovanje građana EU u određivanju prioriteta Europske komisije kod trošenja novca putem fondova EU.

Zalagat ćemo se da se s razine EU bori protiv medijskih monopola u pojedinim zemljama članicama, kao i za izravno financijsko poticanje neovisnih medija od strane EU, koje bi zaobišlo države članice koje, poput Hrvatske, često blokiraju sredstva namijenjena neovisnim medijima koji su kritični prema vlasti.