...

Zaštita tradicionalnih proizvoda

31.03.2021., Zagreb - Bojan Glavasevic, kandidat za zastupnika u Europskom parlamentu. Photo: Tomislav Cuveljak/NFoto/PIXSELL

Identitet i autentičnost

Kako bismo osigurali identitet i autentičnost male zemlje u velikoj europskoj zajednici, moramo ulagati u lokalno. Oznaka zemljopisnog podrijetla može potaknuti ekonomski razvoj regije, te očuvati hrvatski identitet i autentičnost, jačanjem njezine pozicije u Europskoj uniji.

Ekonomski razvoj regije

Ulaganje u lokalno potiče ekonomski razvoj regije, koji pridonosi vitalnosti raznih dijelova Hrvatske. Jedan od načina za očuvanje onog lokalnog je oznaka zemljopisnog podrijetla. Ona pruža “jamstvo potrošačima da proizvod dolazi iz određene regije ili zemlje te da posjeduje specifična svojstva ili kvalitete povezane s tim područjem”. Ovakva oznaka osigurava autentičnosti i tradiciju proizvodnje, kojom se Hrvatska ističe kao članica Europske unije.

Ukoliko proizvod ima posebno zemljopisno podrijetlo i ugled, određenu kvalitetu ili druge posebne značajke proizvoda – možete ga zaštititi oznakom zemljopisnog podrijetla.

Oznakom zemljopisnog podrijetla zaštićeni su:

EU oznake izvornosti

EU oznake izvornosti za hranidbene proizvode su regulirane europskim zakonodavstvom kako bi se osigurala zaštita tradicionalnih proizvoda, kao i pružila informacija potrošačima o podrijetlu i kvaliteti proizvoda. Ove oznake omogućuju proizvođačima da istaknu posebne karakteristike svojih proizvoda te potrošačima da prepoznaju proizvode visoke kvalitete i tradicionalne specifičnosti.

Zaštićeni proizvodi često imaju snažnu vezu s određenim geografskim područjem. Oznaka zemljopisnog osigurava razvoj ruralnih područja i lokalnih zajednica kroz poticanje proizvodnje, turizma i lokalne potrošnje.

Sprječavanje krivotvorenja i nepoštene trgovine

Zaštitom proizvoda oznakom zemljopisnog podrijetla smanjuje se rizik od krivotvorenja i nepoštene trgovine. Time se štiti ugled proizvoda i osigurava da potrošači dobivaju ono što očekuju kada kupuju proizvod s određenom oznakom.

Kulturno i prirodno nasljeđe

Mnogi proizvodi s oznakom zemljopisnog podrijetla imaju duboke korijene u lokalnoj kulturi, tradiciji i načinu života. Zaštita tih proizvoda pomaže u očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa, te promovira raznolikost u gastronomiji i tradicionalnim zanatima.

Ukupno gledano, zaštita proizvoda oznakom zemljopisnog podrijetla ima pozitivan utjecaj na gospodarstvo, kulturu i društvo te pruža brojne koristi proizvođačima, potrošačima i lokalnim zajednicama.

Glavne oznake izvornosti

Tri glavne oznake izvornosti u EU su:

Ova oznaka označava proizvode koji su potpuno proizvedeni i obrađeni u određenom geografskom području, te posjeduju karakteristike ili kvalitete povezane s tim područjem. Primjerice, “Parmigiano Reggiano” za sir iz regije Parme u Italiji.

Ova oznaka se dodjeljuje proizvodima koji potječu iz određenog geografskog područja te imaju kvalitete, ugled ili druge karakteristike povezane s tim područjem. Primjer je “Champagne” za pjenušac iz regije Champagne u Francuskoj.

Ova oznaka se koristi za proizvode koji dolaze iz određenog geografskog područja te imaju kvalitetu ili ugled povezan s tim područjem. Primjer je “Prošek” za poseban slatki desertni vino iz Dalmacije, Hrvatska.

Ove oznake su važne ne samo za zaštitu tradicionalnih proizvoda i poticanje ruralnog razvoja u EU, već i za osiguravanje transparentnosti i informiranosti potrošača. Oznake izvornosti pomažu u očuvanju tradicionalnih metoda proizvodnje, podržavaju lokalnu ekonomiju i doprinose održivom razvoju ruralnih područja. EU provodi stroge postupke procjene kako bi se osiguralo da proizvodi koji dobiju ove oznake zaista ispunjavaju potrebne uvjete i standarde.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.