...

Javni prijevoz i željeznice

Javni prijevoz i željeznice

Promičem restrukturiranje prijevoza kroz optimizaciju postojeće infrastrukture i uvođenje češćih linija javnog prijevoza i brzih vlakova. Cilj mi je ekonomska održivost i jednaka dostupnost za sve građane Hrvatske, uz ključno povlačenje sredstava iz Europskih fondova.

Obnova željeznica i jačanje javnog prijevoza je ključ razvoja
Revitaliziranje Hrvatskih željeznica važan je preduvjet novog razvojnog skoka Hrvatske. Uvođenjem brzih vlakova, izgradnjom novih pruga, ali i optimizacijom postojećih ruta, omogućit će se dosad nepostojeće dnevne migracije, pružajući plodno tlo za decentralizaciju zemlje.

Obnova željeznica i jačanje javnog prijevoza je ključ razvoja

Revitaliziranje Hrvatskih željeznica važan je preduvjet novog razvojnog skoka Hrvatske. Uvođenjem brzih vlakova, izgradnjom novih pruga, ali i optimizacijom postojećih ruta, omogućit će se dosad nepostojeće dnevne migracije, pružajući plodno tlo za decentralizaciju zemlje.

Koncept života u manjim gradovima i ruralnim područjima uz dnevna putovanja na posao u veće gradove ključan je dio ove strategije. Plastičan primjer u ovoj priči je povezivanje Zagreba i Osijeka brzim vlakom, čime omogućavamo osobama koje žive u Slavoniji, Osijeku i okolici svakodnevno putovanje u Zagreb na posao, koje traje manje od 2 sata u jednom smjeru. Danas je gotovo nemoguće dnevno putovati na takvoj ili sličnoj relaciji. S obzirom i da dnevna putovanja unutar same Zagrebačke županije mogu trajati i do 4 sata, ova inicijativa donosi značajne promjene.

Ovakvom mjerom revitalizirat će se dijelovi zemlje koji su trenutno odsječeni zbog transportne nepovezanosti. Rasterećenje velikih gradova podrazumijevat će smanjenje potražnje za kupovinom i najmom nekretnina, što će neminovno rezultirati padom cijena i stabilizacijom tržišta.

Zelena tranzicija

Željeznički prijevoz u današnjem je svijetu sinonim za zeleniji, brži i jeftiniji oblik javnog prijevoza, ali i kao nedvojbeno bolja alternativa privatnom prijevozu prema svim navedenim karakteristikama.
Vizija koju promičem i opcija za koju se namjeravam boriti u Europskom parlamentu je promicanje novog, brzog željezničkog prijevoza. Ova inicijativa podrazumijeva posve novu željezničku infrastrukturu, uz korištenje postojećih sastavnica. Nova infrastruktura zahtijeva uvođenje dodatnih željezničkih ruta, ali i optimizaciju postojećih, sve uz pretpostavku implementacije brzih vlakova na naše tračnice. Za ostvarenje ovog cilja, ključno je povlačenje sredstava iz Europskih fondova. Rezultat će biti ekonomičan, zelen i jednako dostupan javni prijevoz svim građankama i građanima Hrvatske.

Klimatske promjene najviše pogađaju one najlošijeg socio-ekonomskog statusa. Poplave, požari, ekstremne vrućine i zahlađenja najviše utječu na džepove najsiromašnijih, koji često nemaju izbora između riskiranja vlastitog zdravlja i sigurnosti ili podmirivanja većih, neočekivanih troškova. Smanjenje neekološkog javnog i privatnog prijevoza postaje imperativ bržeg prelaska na prihvatljivije, zelenije oblike.

Uz sve navedene prednosti, u svojoj borbi za ovo rješenje želim osigurati:

Otvorenost, transparentnost i demokratski procesi u planiranju i upravljanju željeznicama također su dio su ove priče. To uključuje uključivanje građanki i građana, sindikata, stručnjakinja i stručnjaka te drugih dionika u donošenje odluka koje se tiču razvoja i korištenja željezničke infrastrukture.

Javni prijevoz bude pristupačan svima, bez obzira na ekonomski status. To bi značilo cijene karata koje su razumne za širok spektar ljudi.

Nitko ne smije biti isključen iz koristi javnog prijevoza. To uključuje pristupačnost za osobe s invaliditetom, starije osobe i druge marginalizirane skupine

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.