O Bojanu


Otkako sam ušao u politiku krajem 2011. godine, borim se da životi hrvatskih građana budu bolji.

Karijeru sam započeo 2009. godine na Odsjeku za lingvistiku, kao znanstveni novak. Potom sam, od kraja 2011. godine, bio šef kabineta i pomoćnik ministra branitelja, a 2016. izabran sam u Hrvatski sabor. vještine moto/citat "Otkako sam ušao u politiku krajem 2011. godine, borim se da životi hrvatskih građana budu bolji. Odvažne, progresivne politike pretvarao sam u zakone koji su pomagali žrtvama seksualnog nasilja u Hrvatskoj, ali i drugim zemljama svijeta. Borio sam se za društvenu pravednost i jednake šanse za sve naše građanke i građane, a protiv korupcije, diskriminacije i nasilja, pogotovo nasilja nad ženama. Nije mi bilo prihvatljivo da stavim stranku ispred građanki i građana koji su me izabrali, i zato sam danas neovisan. Naša kampanja je nastavak borbe za dobru budućnost, dobro upravljanje i dobar život naših sugrađanki i sugrađana. Želimo kraj ogromne nejednakosti našem društvu, zdravstveni sustav koji se spreman nositi s izazovima poput globalnih pandemija ali i svakodnevnim boljkama i potrebama građana, želimo javnu upravu koja je učinkovita i u kojoj građanima ne nedostaje „jedan papir”, želimo obrazovanje koje mlade priprema za život i za tržište rada, želimo graditi društvo koje brine za one koji ne mogu brinuti za sebe, za starije i za osobe s invaliditetom. Želimo zajedničkim snagama obnoviti lokalnu proizvodnju i graditi ekonomiju koja je dio rješenja, a ne dio problema klimatske krize s kojom se suočavaju i Hrvatska i svijet. Stranke koje naša vizija ugrožava silno se nadaju da nećemo uspjeti, ali širenjem naše poruke i glasanjem na ovim izborima, pokazat ćemo svima da naš pokret ne mogu zaustaviti ni laži ni odavno potrošene političke ideje."

Računamo na tebe i tvoju podršku

Uključi se i podrži naš pokret

Javi nam se!