O meni

Rođen sam 1984. u Vukovaru. Od 1991. živim u Zagrebu, ali i dalje se smatram Vukovarcem.

Studirao sam lingvistiku i sociologiju na Filozofskom fakultetu. U akademskom svijetu istražujem nacionalizam, višejezičnost, javnu komunikaciju, nove medije i političku komunikaciju.

U svijetu politike radim na polju medijskih politika, znanosti, kulture i obrazovanja i ljudskih prava, ali i socijalnih politika. Progresivac sam, neovisni zastupnik u Hrvatskom saboru.

U Vukovaru živim do 1991. godine. U progonstvu, s majkom Majdom i bakom Cecilijom, odlazim u Zagreb.