...

Dnevnik kampanje (VI. dan)

23.5.2024. (VI. dan)

Bojan se na današnji dan sastao sa gradskim vijećnicama Grada Frankfurta Almuth Meyer, Inom Hauck i Viktorijom Krželj koja je hrvatskog podrijetla. U frankfurtskoj gradskoj vijećnici održan je sastanak na kojem je bilo riječi o modelima priuštivog stanovanja, razvoju željeznice i integraciji imigranata. To su sve teme koje su zajedničke Hrvatskoj i Njemačkoj, te je u obostranom interesu kreirati održivu strategiju.

Razgovaralo se i o velikoj hrvatskoj zajednici u Frankfurtu te su vijećnica Viktorija Krželj i Glavašević zaključili kako bi za novu hrvatsku emigraciju bilo dobro razmisliti o izgradnji hrvatskog kulturnog centra.

Dok u Hrvatskoj moramo otvoriti temu priuštivog najma, s ostalim zemljama Europe trebamo otvoriti dijalog kako riješiti društvene izazove i omogućiti imigrantima, ali i našim iseljenicima bolju integraciju.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.