...

Dnevnik kampanje (II. dan)

19.05. 2024 g. (II. dan)

Na svom putovanju, Bojan je vozio biciklističkom stazom koja je dio EuroVelo mreže, uključujući i dionice u Hrvatskoj. EuroVelo povezuje cijelu Europu kroz 17 ruta, sa preko 90 000 kilometara, idealnih za turiste i lokalno stanovništvo. Označene rute omogućuju višednevna putovanja i biciklističke izlete, a u Hrvatskoj ih je ukupno četiri. U pripremi je i nova Savska ruta od izvora do ušća te rijeke, koja će prolaziti kroz tri glavna grada – Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Povećanjem EuroVelo ruta u Hrvatskoj, otvorio bi se novi potencijal za biciklistički turizam u cijeloj zemlji.

Pogledajte moj video sa Facebooka i pratite me i dalje.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.